EN
Search
alibaba

اصطلاحات روغن
دسته بندی مقالات : روانکارهای Ecco V
۱۳ / بهمن / ۱۳۹۴

اصطلاحات روغن

ویسکوزیته یا گرانروی :گرانروي (viscosity) مقاومت سیال (بدلیل اصطکاک داخلی ملکولهای آن) در مقابل جاری شدن است که اصطلاح غلط آن یعنی «غلظت» رایجتر می باشد. این خاصیت، یکی از مهمترین مشخصه های هرسیال (از قبیل روغن، شامپو، عسل، آب و ...) است که در آزمایشات، معمولاً در دماهای ٤٠ و ١٠٠ درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود. ویسکوزیته سیالات تابعی است از دما. با افزایش دما ، ویسکوزیته کاهش و با کاهش دما ، ویسکوزیته ، افزایش می یابد.

شاخص گرانروی (VI) : تغییرات گرانروی در برابر تغییرات درجه حرارت، شاخص گرانروی نامیده می شود، هر چه شاخص گرانروی یک روغن بیشتر باشد نشان دهنده تغییرات کم گرانروی روغن با تغییرات دما است و در خصوص روغن های صنعتی و موتور معمولاً شاخص گرانروی بالا نشان دهنده کیفیت خوب محصول می باشد. شاخص گرانروي  مشخص می کند که روغن تحت شرایط مشخص چگونه عکس العمل نشان می دهد. یک روغن موتور با درجه گرانروي بسیار بالا ممکن است به طور کامل و مطلوب به قسمتهای موتور پمپ نشود و این اتفاق بیشتر در دماهای پایین، می افتد و فشارروغن در دور موتور های بالا ممکن است بسيار بالا رود. شاخص ویسکوزیته روغن موتور Ecco V Prima 10W40 نسبت به Ecco V 16000 20W50  بالاتر می باشد.

نقطه ریزش(Pour point) : پائین ترین دمائی که در آن، روغن همچنان توانائی جاری شدن را داشته و سیالیت خود را حفظ  می نماید. مثلا روغن موتور Ecco V 12000 20W50   تا دمای 24درجه زیر صفر توانایی جاری شدن را دارد.

نقطه اشتعال (flash point) : پائين ترين دمايي است كه در آن، روغن به اندازه كافي به بخار تبديل مي شود و با هوا يك مخلوط قابل اشتعال مي سازد، به  طوري كه با نزديك كردن شعله آتش، روغن در يك لحظه مشتعل و سپس خاموش گردد. اين آزمون براي اندازه گيري ميزان آتش گيري و فرّار بودن روغن صورت مي گيردکه این دما برای روغن موتور Ecco V Liso 10W40  بیش از 230درجه می باشد.